شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ با عرض سلام ايديهام هك شده فقط يه ايدي با نام ماصاحب داريم دارم انشاءالله اد كنيد و به دوستانتون هم سند تو ال كنين ممنون ازتون ايديم ma_saheb_darim313
-1131
89/7/7
-1131
سلام
-1131
ببخشيد شمارو بجانياوردم
تسبیح دیجیتال
ماصاحب داريم
0 امتیاز
0 برگزیده
128 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
ماصاحب داريم عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top