سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرگاه خداوند، بنده ای را دوست بدارد، عمل کردن به هشت صفت را به او الهام فرماید : چشمْ فروپوشیدن از محارم خدا، ترس از خداوند ـ جلّ ذِکرُه ـ، شرم، بردباری، شکیبایی، امانتداری، راستی و بخشندگی . [امام صادق علیه السلام]
خبر مایه
کلمات حکمت آمیز امام محمدتقی(ع)

کسی که با اتکا به خدا روی نیاز از مردم بگرداند، مردم به او نیازمند می شوند، و کسی که پرهیزکاری پیشه سازد محبوب مردمان می شود.

کمال آدمی در خردمندی است.

در جوانمردی شخص همین بس که با هیچ کس چنان رفتار نکند که برخودش نمی پسندد.

آنکه کار زشتی را نیکو شمارد در آن کار شریک است.

ستمکار و یاری کننده ستمکار و کسی که به ستم او راضی است همه در گناه او شریکند.

کسی که برادر مومن خود را پنهانی پند دهد او را آراسته، و آن که آشکارا او درحضور دیگران کسی را نصیحت کند، به او توهین کرده است.

روز دادخواهی و عدالت برای سمتگر، سخت تر از روز ستم برای ستمدیده است.

نشانه کارنامه مسلمان، در قیامت نیک خلقی اوست.

آن که بر غیر خدا امید بندد، خداوند او را به همو وامی گذارد و آن که بدون علم و اطلاع کاری انجام دهد، بیش از آنچه آباد کند خراب می کند.

برای آن که از مصیبت و رنج دیگران شاد می شود، صبر کردن و سرزنش نکردن رنج آور است.

شخصی از امام جواد علیه السلام تقاضا کرد او را در جمله ای کوتاه نصیحتی جامع فرماید، امام فرمود: خود را از کارهایی که موجب ننگ دنیا و عذاب آخرت است حفظ کن.

کسی که از هوای نفس خود اطاعت کند، به دشمن خود فرصت می دهد که به آرزوی دیرینه خود نایل شود.

کسی که خدا سرپرست اوست چگونه تباه می شود، و کسی که خدا در تعقیب اوست چگونه ممکن است رهایی یابد؟

هر کس به خدا اعتماد داشته باشد و بر او توکل کند، خدا او را از هر بدی نجات می بخشد و از هر دشمنی حفظ می کند.


  
  
پیامهای عمومی ارسال شده
+ رئیس جمهور اگربعضی چیزها نبود به مجلس نشان می دادم www.masahebdarim.parsiblog.com سند تو ال ممنون داغ داغ داغ داغ جالب
+ با عرض سلام ایدیهام هک شده فقط یه ایدی با نام ماصاحب داریم دارم انشاءالله اد کنید و به دوستانتون هم سند تو ال کنین ممنون ازتون ایدیم ma_saheb_darim313